EPS – požární zabezpečení

Elektronické požární systémy(EPS) jsou velice vhodné k umístění všude tam, kde hrozí riziko požárů nebo úniku nebezpečných plynů. Například v hotelech, průmyslových budovách, ale dnes čím dál častěji i v domácnostech. Detekční čidlo zjistí přítomnost kouře, plynů nebo výparů. Dovede rozpoznat a přiměřeně reagovat při změně teploty. Sytém EPS může být plně automatický a zároveň ovládaný na dálku pomocí ústředny nebo požárními tlačítky. Ta jsou umístěna zpravidla na přístupových cestách, chodbách budov.
Při detekci požární situace, hlásič situaci vyhodnotí a provede naprogramované kroky dle požárních směrnic. Může buď kontaktovat příslušnou požární stanici nebo provést kroky k inicializaci dalších zařízení, například systémy odvodu kouře, automatické otevření únikových dveří či spuštění hasicích systémů a dalších možností. S kvalitním systémem EPS se budete cítit mnohem bezpečněji!