Perimetrické systémy

perimetrické systémy

Pokud chceme zabezpečit svůj pozemek, detekovat přítomnost narušitele, přitom vědět o každém jeho kroku, případně jej zastavit, jsou naprosto ideálním řešením tzv. perimetrické systémy. Kombinací několika bezpečnostních technologií se zvyšuje pravděpodobnost včasného rozpoznání nezvaného návštěvníka. Možností využití a nasazení perimetrických systémů je mnoho, vždy záleží na konkrétním přání zákazníka, aktuální situaci a pokrytí jeho potřeb.

U plotových systémů klademe důraz na citlivost a detekci místa styku s narušitelem. Je možno vysledovat zlomení, přestřižení či pokus o přelezení plotu nebo zdi pomocí detekčního kabelu, který snímá otřesy a chvění. Můžete konfigurovat a vyhodnocovat data pomocí počítače. Lze napojit na hlasitou sirénu nebo kamerový systém.

K detekci pohybu u menších prostorů používáme infračervené závory. IR závory můžeme instalovat samostatně v párech nebo tvořící bariéru. Například na sloupcích s osvětlením. Mikrovlnné detektory jsou vhodnější pro hlídání vzdálenějších ploch a prostor.

Zabezpečením pomocí perimetrického systému předejdete nežádoucím vstupům na pozemek. Tedy dříve, než se ke hlídaným objektům narušitel přiblíží. Zamezíte tím dalším možným škodám.