Jaké výhody mají solární panely?

0 Comments


Jak vůbec takové solární panely fungují? Zjednodušeně, solární panely dokážou solární záření přeměnit na elektřinu, kterou můžete dále využívat. V solárních panelech se totiž nachází elektrony, které se začnou pohybovat, jakmile na ně dopadnou sluneční paprsky. Pohyb elektronů vytvoří elektrický proud, který je poté směrován a přeměněn na střídavý proud, který již můžete bezpečně použít ve svých domácnostech.

Jaké výhody vám solární panely poskytují?

solární panely

Ušetření peněz

Pokud si budete odebírat energii ze solárních panelů, ušetříte peníze na vašich účtech na elektřinu. Elektřinu můžete využít k napájení vašeho domovu, nebo elektromobilu, pokud nějaké máte. I pokud vám nepokryjí veškerý odběr solární energie, nebudete muset veškerou energii odebírat ze sítě dodavatelů, což je nákladné. Navíc, cena fotovoltaiky na rodinný dům už není tak vysoká, jako v době, kdy se teprve začínaly solární panely montovat na rodinné domy.

Za elektřinu vám zaplatí

Můžete dokonce získat peníze za elektřinu, kterou si vyrobíte. Pokud vyrobíte více energie, než stihnete spotřebovat, můžete ji vrátit zpět dodavatelům elektřiny. Pokud odebíráte zároveň i energii ve dnech, kdy vám nestačí vaše vlastní, dodavatel vám poníží účet za elektřinu o částku, kterou jste ušetřili tím, že jste poslali přebytečnou energii pryč.

dům

Údržba

Solární panely vyžadují jen minimální údržbu, díky tomu, že obsahují minimum pohyblivých částic. Většinou jako údržba stačí jen běžné kontroly a čištění. Životnost jednoho sociálního panelu je několik desítek let.

Zelené zdroje energie

Solární energie je obnovitelným zdrojem energie, který nevypouští skleníkové plyny, které zamořují naši zemi. Tím, že využíváte tento zdroj energie, pomáháte se snižováním uhlíkové stopy, která je za poslední roky po celém světě opravdu velmi vysoká. Pomáháte tak ekologii naší Země.