Obutí automobilu

0 Comments


Správný výběr

Pneumatiky spojují náš vůz se silnicí, takže mají velký vliv na pÅ™ilnavost, úÄinnost pÅ™i brždÄ›ní, spotÅ™ebu motoru a další vÄ›ci. Na nÄ›kterých vÄ›cech se u auta Å¡etÅ™it nevyplácí, a právÄ› pneumatiky jsou toho příkladem. Jak vybrat ty správné? Na první pohled Äíslo oznaÄující daný produkt může vypadat jako zapeklitý hlavolam, ovÅ¡em na internetu nalezneme, co které Äíslo znamená, takže to není až taková vÄ›da. RozmÄ›ry můžeme zachovat jaké zvolil výrobce, jenom tÅ™eba na zimu můžeme mít menší ráfky, takže zvolíme jiné hodnoty.

ráfek kola

Co se týÄe indexů, tak ty jsou tu proto, abychom mÄ›li jistotu, že produkt vydrží hmotnost i rychlost vozidla. TÅ™eba taková přívÄ›sný vozík moc rychle nejezdí, ale na jednu pneumatiku může být kladena dost velká zátěž, proto se můžeme na konci oznaÄení setkat s písmeny XL oznaÄujícími zesílenou konstrukci. Jestliže máte tichý automobil, tak volte dobrou třídu hluÄnosti pneumatik, protože pÅ™i vyšších rychlostech dokážou vytvářet dost decibelů.

Přezouvání

Na automobil můžeme zakoupit celoroÄní pneumatiky, s kterými nemusíme Å™eÅ¡it žádné pÅ™ezouvání. Tohle Å™eÅ¡ení se vÅ¡ak moc nedoporuÄuje, protože ve velkém horku ani v mrazech produkt nijak dobÅ™e nefunguje. PrávÄ› v zimÄ› potÅ™ebujeme, aby nás podržel a my jsme nemÄ›li zbyteÄnÄ› dlouhou brzdnou dráhu na ledu v krizové situaci Äi jsme nÄ›kde na snÄ›hu nevyletÄ›li ze zatáÄky. Proto vÄ›tÅ¡ina lidí zůstává u dvou sad. TeÄ vÅ¡ak záleží na tom, jestli budeme mít jednu Äi dvÄ› sady kol.

přezouvání kol

Další ÄtyÅ™i disky sice nÄ›co stojí, ale na zimu můžou být klidnÄ› plechové a když si spoÄítáme, kolik uÅ¡etříme vlastním pÅ™ezouváním, tak se nám tato investice vrátí. V dneÅ¡ní dobÄ› je jeÅ¡tÄ› potíž s kontrolou tlaku v pneumatikách, protože když ji máme Å™eÅ¡enou pÅ™es ventilky, tak ty nejsou úplnÄ› levné a mají omezenou životnost. Řada lidí proto koupí druhou sadu s obyÄejnými ventilky a svítí jim oranžová kontrolka.