Online svět

0 Comments


Myslíte si, že být online je opravdu stálé dobré? Podle mého názoru ano. Ale zase nesmíte brát v potaz to, že když lidé jsou online, takže je to nÄ›co úplnÄ› jiného než vy si myslíte. TÅ™eba mnoho psychologů nebo i psychiatrů si myslí, že když je ÄlovÄ›k stále online, že to není pro nÄ›j vůbec zdravé, jenomže to není úplně pravda. Podle mého názoru absolutnÄ› ne. Já sama jsem si Å™ekla, že mÄ› navíc osobnÄ› vůbec nevadí, že já a můj partner jsme stále online, co je na tom Å¡patného? Například moje maminka mi také stále říká, že není dobré, abych byla stále online, že alespoň veÄer si mám vÅ¡echno vypnout, jenomže moje maminka a nebo přátelé vůbec neví, že já mám tÅ™eba nÄ›kde nastavené, že jsem stále online a nebo nÄ›kde mám nastavené, že jsem stále offline.

Mám brigádu online.

Je to pÅ™ece můj život, tak si se svým životem můžu dÄ›lat opravdu co chci a nezáleží vůbec na tom, jestli jsem online nebo offline. Vůbec nechápu, proÄ se lidé tÅ™eba stále do toho pletou. Je to pÅ™eci moje vÄ›c, tak nechápu, co jim do toho je a nebo co by mi naÅ™izovali, co mám dÄ›lat nebo jestli být online nebo offline. Tohle se mi opravdu vůbec nelíbí, proto jsem Å™ekla svému partnerovi, že radÄ›ji už nebudeme nikomu říkat, jestli hrajeme tÅ™eba různé online hry a nebo jestli jsme online a nebo jestli si s nÄ›kým online píšeme.

Baví mě být online.

Mnoho lidí dokonce dává také pÅ™ednost online svÄ›tu pÅ™ed tím reálným životem. Já chápu, že tÅ™eba nÄ›kteří lidé bydlí na vesnici a nemají kolem sebe přátelé a nebo zbytek rodiny a nebo tÅ™eba nÄ›kterým lidem to vyhovuje. TÅ™eba nÄ›kteří lidé jsou introverti nebo stydliví, tak radÄ›ji si povídají s nÄ›kým online takhle na dálku pÅ™es poÄítaÄ. TÅ™eba nÄ›koho by vůbec nebavilo, aby se tÅ™eba bavili takhle z oÄí do oÄí a nebo, aby si tÅ™eba telefonovali. JednoduÅ¡e online svÄ›t je také pro ty lidi, kteří se stydí anebo kteří si chtÄ›jí jenom psát, aniž by se tÅ™eba znali a nebo aniž by se tÅ™eba vidÄ›li. Tohle právÄ› umožňuje online svÄ›t a internet.