Strukturované kabelážní systémy

lan rozvadec

Prudký rozvoj v oblasti moderní komunikace přináší firmám i domácnostem mnoho nových možností. Aby jste je byli schopni co nejefektivněji využít, potřebujete také odpovídající komunikační prostředí. Strukturovaná kabeláž Vám poskytne ideální podmínky pro rychlý přenos dat, hlasu i obrazu.

Nabízíme Vám komplexní zajištění strukturovaných kabelových systémů od návrhu po realizaci včetně vypracování technické dokumentace.

Strukturovaná kabeláž je základním prvkem moderních lokálních počítačových sítí. Tento kabelový systém umožňuje zprostředkovat kromě přenosu dat i hlasové a obrazové služby (televize, kamerové systémy).

Vlastní kabeláž je rozdělena do dvou úrovní. V nejnižší, tzv. horizontální úrovni, jsou jednotlivé účastnické přípojky zakončené konektory RJ45 nebo zásuvkami hvězdicovitě svedeny metalickými kabely do podružného rozvaděče. Vzhledem k přenosovým vlastnostem metalického kebelu je délka přípojky omezena na 100. Zde je možno pro jednotlivou přípojku zvolit prakticky libovolný koncový prvek (telefon, PC, tiskárnu, …). Rozvod může obsahovat více podružných rozvaděčů – většinou v každém patře.

Jednotlivé podružné rozvaděče jsou propojeny vertikálním rozvodem (může být použit i optický rozvod) s centrálním rozvodem. Ten je v síti pouze jeden a jsou v něm soustředěny centrální prvky jako směrové přepínače (switche), telefonní ústředna, připojení k internetu, ….

V lokálních sítích malého rozsahu (například v rodinných domech, menších firmách, …) může kabelový rozvod obsahovat pouze jeden rozvaděč (switch), který tak plní funkce podružného i centrálního rozvaděče.